Ak si daňové priznanie podávate sami, uveďte naše údaje v časti pre 2% daň.
Táto časť je uvedená ako "postup podľa §50 zákona" vo všetkých tlačivách daňových
priznaní. Vyplňte polia v časti pre 2% nasledovne:

IČO zarovnajte doprava, žiada to daňový úrad.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
IČO / SID 30786363
IBANSK3411000000002621712982
Právna forma občianske združenie
Obchodné meno (názov) BOD ZLOMU
SÍDLO
Ulica Pohronská
Číslo 10
PSČ 831 03
Obec Bratislava 3
tlačivo na rok 2019 formát: editovateľné PDF
Domov na hlavnú stránku